Vývoz tuzemských firem se v lednu v meziročním srovnání zvýšil o 4,9 procenta, dovoz o 4,5 procenta.

Na celkové bilanci obchodování se zahraničím se vedle minerálních paliv kladně podepsalo i meziroční snížení schodku v obchodu se surovinami.

Naopak nepříznivě se podle statistiků vyvíjel obchod se stroji a dopravními prostředky, kde klesl přebytek o 4,1 miliardy korun. Přebytek se ale snížil i u obchodování s průmyslovým spotřebním zbožím a s polotovary a materiály, u chemických výrobků se prohloubil deficit.

Zahraniční obchod se státy Evropské unie skončil přebytkem 63,8 miliardy korun, což bylo meziročně o 8,9 miliardy více. Schodek obchodu se státy mimo unii se zvětšil o 6,5 miliardy na 44,9 miliardy korun.