Roční růst hrubého domácího produktu je nicméně nižší, než odhadovali analytici, kteří počítali s růstem o 2,3 procenta.

Ve srovnání se třetím čtvrtletím se HDP zvýšil o 0,2 procenta.

“I když první odhad HDP za poslední čtvrtletí loňského roku zaostal za očekáváním, neznamená to změnu pozitivního trendu české ekonomiky nastoleného před více než rokem,” řekl analytik ČSOB Petr Dufek.

“Ekonomika sice v posledním čtvrtletí rostla meziročně jen o 1,3 procenta, avšak za tímto slabým číslem stojí vysoká srovnávací základna vytvořená silným výběrem spotřebních daní z cigaret v závěru roku 2013. Předzásobení se cigaretami tak opět jednou sehrálo výraznou roli, ale jde o krátkodobý statistický efekt, podle kterého rozhodně neposuzujeme kondici ekonomiky,” dodal.

Ekonomiku podle něj táhne boom automobilového i zpracovatelského průmyslu.

“Je to právě průmysl, jenž vytváří nová pracovní místa, a podílí se tak na snižování nezaměstnanosti a zvyšování životní úrovně obyvatel,” říká.

Rok obratu

I přes drobné zklamání označil celková čísla za pozitivní i hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

„Loňský rok lze bez nadsázky označit jako rok obratu.  Česká ekonomika začala opět dohánět úroveň svých bohatších sousedů,“ řekl Sobíšek.

Vyhlídky do letošního roku podle něj zůstávají nadějné. „Řada rozjetých investičních projektů dodává ekonomickému růstu setrvačnost, která by jej měla ochránit před krátkodobými výkyvy. Zlepšující se ekonomická situace Německa a větší části eurozóny vytváří naději, že by letošní růst českého HDP opět mohl stát na třech nohách, kterými jsou soukromá spotřeba, investice a čistý export,“ dodal.