"Po třech měsících platnosti zákona se na to podíváme a zvážíme, kde musíme ubrat byrokracii," řekla rozhlasové stanici Deutsche Welle Merkelová. "Samozřejmě, že nechceme trvalou byrokratickou zátěží ztěžovat život zrovna malým firmám," doplnila.

Podle německých hospodářských svazů se právě malé podniky obtížně vyrovnávají s byrokratickými povinnostmi, které přineslo zavedení minimální mzdy. Firmy totiž musejí úřadům přesně dokládat pracovní výkazy zaměstnanců, aby prokázaly, že měsíční mzda zakotvená v pracovní smlouvě odpovídá alespoň částce 8,50 eura (235 korun) za hodinu.

Zatímco u velkých společností se o tuto novou povinnost starají velká účetní oddělení, malé firmy obvykle nemají zaměstnance, které by pro tuto činnost mohly uvolnit.

Dopravci si stěžovali v Bruselu

Kritika zavedení minimální mzdy v Německu zaznívá i z Česka a Polska. Podle německého ministerstva práce se totiž minimální mzda vztahuje na všechny zaměstnance, kteří vykonávají práci na území Německa, tedy i na řidiče dopravních firem, kteří jsou zaměstnáni v zahraničí a Německem jen projíždějí.

Polský logistický svaz TLP se už minulý týden obrátil na Evropskou komisi se žádostí, aby prověřila, zda je toto opatření německého zákona o minimální mzdě v souladu s unijním právem. Podle prezidenta svazu Macieje Wronského je takové ustanovení diskriminační, protože ho žádná jiná evropská země neuplatňuje.

Stejného názoru je i české sdružení dopravců Česmad Bohemia. Jeho mluvčí Martin Felix televizi ARD řekl, že Německo porušuje evropský princip volné dopravy. Podle něj Německo zákonem o minimální mzdě nepřijatelným způsobem zasahuje do vztahů mezi zaměstnanci a firmami v zahraničí. [celá zpráva]

Stejně ve všech spolkových zemích

Zavedení plošné minimální mzdy v Německu prosadila sociální demokracie (SPD), která je koaličním partnerem CDU/CSU. V minulosti úroveň nejnižších platů v některých odvětvích určovaly dohody odborů se zaměstnavatelskými svazy. Úroveň minimální mzdy se tak lišila podle oborů i podle spolkových zemí.

Od začátku roku mají všichni zaměstnanci v Německu nárok na 8,50 eura za hodinu, výjimka se vztahuje pouze na učně a studenty připravující se na zaměstnání a na dlouhodobě nezaměstnané v prvním půlroce po nástupu do první práce.