Na základě zjištěných nedostatků uložili inspektoři 172 pokut za celkem 277 400 korun, dalších téměř 90 řízení dosud nebylo ukončeno nebo rozhodnutí o pokutách nenabyla právní moci.

Pro nesplnění povinností byl zakázán prodej 2866 kusů zboží v celkové hodnotě 453 180 korun a do zjednání nápravy nelze používat pět měřidel bez platného úředního ověření.

„Spotřebitelé by si měli ve vlastním zájmu při koupi ověřovat, zda jsou textilní výrobky opatřeny informacemi o materiálovém složení a údržbě. Usnadní jim to péči o ně a vyhnou se riziku nesprávné údržby,“ upozornil ústřední ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Kromě nedostatečného informování o výrobku k dalším prohřeškům patřilo uvádění cen v rozporu s cenovými předpisy a nepoctivé počínání inspektoři odhalili i při samotném prodeji a ve vydávání dokladů o koupi na vyžádání spotřebitele.

Povinnosti pro prodej textilních výrobků ukládá zákon o ochraně spotřebitele a předpis EU, upravující názvy textilních vláken a značení tohoto sortimentu materiálovým složením.