"Stabilizace státního dluhu souvisí zejména s pokračujícím efektivnějším zapojováním disponibilní likvidity státní pokladny," uvedlo ministerstvo. Stabilizace je rovněž v souladu s přebytkovým státním rozpočtem, který byl na konci pololetí v přebytku 1,5 miliardy korun. V polovině loňského roku byl ve schodku 31,5 miliardy korun.

Ministerstvo prodalo během prvního čtvrtletí střednědobé a dlouhodobé dluhopisy za téměř 117 miliard korun. Pro celý letošní rok počítá s podejem dluhopisů za až 230 miliard korun.

Během celého roku 2013 státní dluh stoupl o téměř 16 miliard korun na 1,683 biliónu korun. Šlo tak o nejnižší přírůstek státního dluhu od roku 1996.

Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladničními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.