Česko na nedávném jednání v Moskvě navrhlo využít části nerozděleného zisku banky z minulých let.

„MBHS se podařilo za několik posledních let nashromáždit prostředky z nerozděleného zisku, které však nebyly nijak využívány. Česká strana tak přišla s návrhem na vyplacení dividend. I přes pochyby některých jiných akcionářů, zda odčerpání prostředků z banky nebude mít vliv na její činnost, se podařilo vyplacení podílů ze zisku prosadit. Do českého rozpočtu tak v krátké době přibude přibližně 73 miliónů Kč,“ informoval Martin Pros, náměstek ministra financí pro mezinárodní vztahy, který je zároveň členem bankovní rady MBHS.

MBHS byla založena v roce 1963. Vlastníky banky jsou Rusko, Polsko, ČR, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Mongolsko, Kuba a Vietnam. Na zasedání bankovní rady se projednávala také budoucnost banky, včetně možné likvidace.