„Šlo například o zadávání zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění, tedy bez otevřené soutěže, přestože nebyly splněny všechny podmínky, které využití takového řízení umožňují,“ uvedla Málková.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Dalším proviněním bylo rozdělování zakázek tak, aby mohl být bez výběrového řízení osloven konkrétní dodavatel. „ŘSD například v roce 2009 rozdělilo rekonstrukci mostu v Mohelnici na opravu jeho pravé části a opravu jeho levé části. Každou část pak zadalo ve zjednodušeném podlimitním řízení. A to přesto, že na opravu bylo vydáno jedno stavební povolení, prováděl ji jeden dodavatel a obě poloviny mostu byly zkolaudovány naráz,“ upozornila Málková.

Výběrové řízení šité na míru

Podle NKÚ také ŘSD šilo některé zakázky na míru předem vybraným uchazečům, a to v 15 případech, kdy se jednalo o zakázky za téměř miliardu korun. Počty účastníků se omezily tak, že se nastavily neodůvodněně přísné kvalifikační podmínky.

„Třeba u zakázky na opravu mostu u Lichnova požadovalo ŘSD po uchazečích, aby měli k dispozici obalovnu na asfaltové směsi s výkonem, který by objem potřebný pro splnění zakázky zajistil za tři hodiny. Takovou podmínku splňoval jen jeden uchazeč z devíti, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci,“ sdělila Málková.

Jindy podle ní zase ŘSD nevyužilo možnost zakázku rozdělit, přestože by to bylo z hlediska zvýšení konkurenčního prostředí vhodné. „Například odstranění povodňových škod na silnicích I. třídy v Moravskoslezském kraji ŘSD zadalo jako jednu velkou zakázku za 420 miliónů korun, přestože se fakticky skládala z deseti samostatných staveb,“ stojí ve zprávě NKÚ. O zakázku se tak mohly ucházet jen firmy s minimálním ročním obratem stavebních prací 1,3 miliardy korun a se zkušenostmi z minimálně tří staveb za víc než 421 miliónů korun. Takové požadavky splňovaly jen firmy, které staví dálnice a silnice I. třídy. V zakázce šlo přitom o běžné opravy.

„Kontroloři analyzovali cenové nabídky uchazečů o tuto zakázku a spočítali, že kdyby ŘSD zakázku rozdělilo, mohlo ušetřit minimálně 38 miliónů korun,“ upozornila Málková.