Rada města Brna schválila na svém posledním jednání ve středu záměr pronájmu a budoucího prodeje pozemků o rozloze zhruba 131 000 metrů čtverečních v katastrálním území Černovice v lokalitě Brněnské průmyslové zóny – Černovická terasa, na kterých by měla být americká společnost umístěna.

Vedení města zároveň jednalo se zástupci společnosti CTP o možnosti kompenzací ze strany firmy Amazon pro město Brno do doby, než bude postaven dálniční přivaděč na Černovickou terasu, který je zcela zásadní v rámci dopravní infrastruktury v brněnské průmyslové zóně.

Proto také vedení města vyžaduje smlouvu s Ředitelstvím silnic a dálnic o zhotovení dálničního přivaděče do roku 2017. Jedná se totiž o investici státu, nikoli města Brna, která má zásadní význam pro obyvatele dotčených městských částí.

„Město Brno se žádnému jednání s firmou Amazon neuzavřelo a neuzavírá. Naopak. Amazon je silný investor, kterého ve městě chci, a udělám vše pro to, aby tato společnost zakotvila v Brně. Musíme však ochránit obyvatele dotčených městských částí, a to tím, že budeme chtít smluvně zajistit výstavbu dálničního napojení, které má na starosti Ředitelství silnic a dálnic,“ uvedl Onderka.