„Závady byly zjištěny u jednoho automobilového benzínu, čtyř vzorků motorové nafty, jednoho vzorku směsného paliva a dvou vzorků LPG pro pohon,“ informoval Gaidoš. V celoročním poměru ale počet nejakostních vzorků zásadně nepřesáhl průměr, tvrdí mluvčí.

Pokud jde o problematické vzorky, tak tři obsahovaly nadlimitní množství síry a další čtyři měly nižší bod vzplanutí, než stanovuje příslušná technická norma. Závažné odchylky od jakostní normy vykázal jeden vzorek benzínu.

U dvou vzorků LPG pro pohon a jednoho vzorku benzínu Super BA-95 by se podle Gaidoše mohlo jednat o výrobní vadu, případně o podezření na úmyslnou manipulaci s palivem. Ostatní nedostatky lze považovat za nedbalostní odchylky.

Nevyhovující vzorky paliv
měsíc
celkem (v %)
leden
0,6
únor
2,4
březen
4,5
duben
4,8
květen
2,3
červen
3,8
červenec
3,6
srpen
2,7
září
3,3
říjen
0,5
listopad
3,6
Zdroj: ČOI