V té už ČD mají jen 51procentní podíl, jehož prodej zarazilo letos 25. ledna až ministerstvo dopravy (MD).

„České dráhy, jejichž generálním ředitelem byl v té době Petr Žaluda, s tím skutečně přišly, nebylo však vůlí našeho ministerstva jít tomu naproti. Takže naši zástupci v řídicím výboru ČD prodej RailReklamu zarazili,“ řekl Právu mluvčí MD Tomáš Neřold.

Kupcem zbytku RailReklamu měl být jeho minoritní vlastník – firma Expiria ovládaná společností BigBoard Praha.

Byla vyšší nabídka

Kupní cena byla stanovena na 60 miliónů korun, přestože existovala podstatně vyšší nabídka od společnosti JC Decaux.

„Nabídli jsme ČD 100 miliónů korun, neboť jsme byli přesvědčeni, že tato částka odpovídá hodnotě tohoto 51% obchodního podílu a výnosům RailReklamu. Jakákoli nižší cena by byla pod úrovní té tržní,“ uvedl tehdy jednatel JC Decaux Pavel Slabý.

RailReklam spravuje pro ČD reklamní plochy na nádražích nebo ve vlacích a loni vykázal zisk devět miliónů korun. Pokud by se ho ČD zbavily, musely by si reklamu zajišťovat přes jinou firmu, což by levněji rozhodně nevyšlo.

Pochybnosti o výhodnosti prodeje

Pochybný proto byl už předchozí prodej 49 procent RailReklamu pražské firmě Tardus, k němuž došlo bez vyhlášení veřejné soutěže na jaře 2007, kdy Českým drahám šéfoval Josef Bazala.

ČD oslovily jen tři potenciální uchazeče a zmíněný podíl nakonec získala firma Tardus za 45,1 miliónu korun, z nichž pouze 15,1 miliónu tvořilo vlastní okamžité navýšení základního jmění dcery ČD. Zbylých 30 miliónů byl závazek investovat do tří let tuto sumu do RailReklamu, který firma Tardus skutečně dodržela.

„Na část těchto investic použil ovšem minoritní vlastník své dividendy z RailReklamu. Na celou transakci tak potřeboval pouze 33,3 miliónu Kč. Skutečná hodnota téměř poloviny RailReklamu byla přitom tehdy odhadována na až 100 miliónů,“ řekl Právu dobře informovaný zdroj.

Prázdná skořápka

Společnost Tardus se navíc ukázala být jen nastrčenou prázdnou skořápkou, za níž se skrýval jeden z nejsilnějších hráčů na reklamním trhu – BigBoard Praha.

Ministrem dopravy byl v roce 2007 Aleš Řebíček, jenž se od celé věci distancoval. Popřel, že by prodej minoritního podílu v RailReklamu probíhal na základě nějaké intervence či pokynu jeho ministerstva.

Bazalův management zdůvodňoval prodej snahou získat strategického partnera, jenž by přispěl investicemi na některé záměry, např. na projekt Živá nádraží, jehož cílem bylo zmodernizovat v Česku 65 nádraží.

Mluvčí ČD Radek Joklík na dotaz, jak to dopadlo, odpověděl: „Projekt byl realizován jen v některých stanicích. Poté, kdy nastoupila realitní a hospodářská krize, ztratili investoři zájem.“ České dráhy přesto trvají na tom, že vstup strategického partnera do RailReklamu prohrou nebyl.