Konečné znění nové kolektivní smlouvy je výsledkem rok a čtvrt vleklých jednání. „Obě strany přistoupily na kompromis, který firmě umožní pokračovat v restrukturalizaci, zaměstnancům přináší jistotu v podobě ponechání mzdových tarifů na stejné úrovni jako v roce 2013 a zachování většiny benefitů. Průměrné mzdy v OKD zůstanou vysoko nad regionálním průměrem,“ uvedl mluvčí OKD Marek Síbrt.

Smlouva pro zaměstnance přijatelná

Podle Pytlíka přišel zaměstnavatel s kompromisním návrhem. „Byly v něm odstraněny podmínky, které se zaměstnancům nelíbily. Například dvě procenta za těžbu a dvě procenta za bezpečnost,“ vysvětlil a dodal, že za stávajících podmínek, ve kterých se hornictví na celém světě nachází, je smlouva pro zaměstnance přijatelná. „Zajišťuje jim základní jistoty i to, že když se bude firmě dařit, tak ty peníze budou výrazně navýšeny,“ poukázal Pytlík.

Smlouva počítá mimo jiné s ponecháním mzdových tarifů důlních dělníků, povrchových dělníků a technicko-hospodářských zaměstnanců v roce 2014 ve stejné výši jako v roce 2013. V dalších letech se povedou jednání o dodržení závazku na reálné mzdě. Na dovolenou a Vánoce dostanou zaměstnanci příplatek ve výši šestinásobku průměrného denního platu.

Ve stávající výši a za stávajících podmínek pak mohou horníci počítat se zachováním příspěvku na penzijní připojištění, poukázek, příspěvku na životní pojištění nebo stabilizačních odměn.

Ústupky na obou stranách

To, že je smlouva podepsána, ale neznamená, že mzdy horníků z OKD budou až do roku 2018 stejné. „Tento krizový scénář je pro příští rok, v roce 2015 bude platit kolektivní smlouva vyššího stupně a pak budou pokračovat jednání například o navýšení tarifů,“ poznamenal Pytlík.

Generální ředitel OKD Ján Fabián považuje uzavření nové kolektivní smlouvy za klíčové pro společnost i zaměstnance. „Ustoupit musely obě strany a jsem rád, že jsme vzhledem k extrémně náročné situaci, v níž se OKD v současnosti nachází, dokázali nalézt dohodu. Je zřejmé, že ani jedna strana nemohla při zdlouhavém a obtížném vyjednávání jednoznačně prosadit všechny své požadavky,“ řekl.