Kartu hosta zadupala do země neschopnost horských podnikatelů a institucí se nadále domluvit na všestranně výhodných podmínkách další existence turistického projektu. „Vesměs krátkozrace hledí pouze na okamžitý vlastní prospěch, což možná nakonec pohřbí celý region,“ poznamenal krkonošský restauratér.

Zaměstnanci společnosti Krkonoše Regioncard nyní svážejí karty z distribučních míst po celých Krkonoších. „Rozvoj Krkonoš nám není lhostejný, ale nevidíme jinou možnost než projekt Krkonoše Regioncard pozastavit. Po celé jeho období jsme naráželi na překážky vyplývající z neochoty místních samospráv i podnikatelského prostředí podílet se na propagaci krkonošského regionu jako celku. Nechuť projevily instituce, do jejichž gesce právě tato oblast spadá. Za všechny lze jmenovat Krkonoše – svazek měst a obcí,“ tvrdí ředitel projektu Krkonoše Regioncard Matěj Dunka ze Špindlerova Mlýna.

FOTO: Vladislav Prouza, Právo

Svazek posléze vydal tiskovou zprávu, kde společnost Krkonoše Regioncard obvinil z neoprávněného profitu na zisku. Peníze měly namísto zpět do regionu putovat na konto soukromé společnosti Regioncard.

„Svazek měl zájem spolupracovat. Představitelé měst a obcí, stejně tak někteří podnikatelé ale měli zájem, aby se vydělané peníze z Regioncard podobně jako v zahraničí vracely zpět do cestovního ruchu v Krkonoších a neodcházely na soukromý účet,“ kontruje Hlinková.

Zima v Krkonoších

FOTO: Vladislav Prouza, Právo

„Ukázalo se, že regioncard, která se navíc dostala do nesouladu s lokálními slevovými kartami, měla zájem využít postavení Svazku, ale na potřeby měst a obcí nebrala ohled,“ doplnil předseda Svazku Krkonoše Jan Sobotka.

Karta s přesahem do sousedního Polska za necelou stovku, představující dnes zcela běžný doplněk rekreace v evropských i českých destinacích, zpříjemňovala turistům pobyt v nejvyšších českých horách. Návštěvníkům poskytovala zajímavé slevy na dvě stě krkonošských atrakcí a služeb. Rodině během týdenního pobytu dokázala ušetřit tisíce korun.

Krkonoše čeká zima bez Regioncard.

FOTO: Vladislav Prouza, Právo

Slogan „Užijte si léto v Krkonoších výhodněji – s Regioncard můžete ušetřit tisíce! Skvělá nabídka slev na lanovky, parkoviště, obchody, restaurace, wellness služby, půjčovny kol, muzea a další“ už však návštěvníci Krkonoš neuslyší ani neuvidí. „Všichni dobře víte, že situace českého horského průmyslu není nejlepší, a nic nenasvědčuje tomu, že bez koncepčních řešení lze něco očekávat,“ podotkl Dunka.

Obdobu zaniklé krkonošské karty, představující první podobný produkt na českém trhu, nedávno zavedly Orlické hory, kde tamní podnikatelé bez ohledu na plnost vlastních měšců našli na rozdíl od Krkonoš společnou řeč.

„Podobné typy projektů vznikají v jiných českých horských oblastech a daří se jim dobře. Věříme, že nadejde čas, kdy se věci pohnou kupředu také v Krkonoších,“ uzavírá Dunka.