Za všemožná porušení inspektoři pravomocně uložili 247 pokut za celkem 1,2 miliónu korun. Konkrétně šlo například o porušení zásad poctivosti prodeje, o neseznámení spotřebitele s cenou nebo o nevydání dokladu o zakoupení, ačkoli o něj spotřebitel požádal.

„Z celkových výsledků je zřejmé, že při stánkovém prodeji sortimentu tabákových výrobků nedostávají spotřebitelé informace nejen o cenách, ale ani o prodávaných výrobcích. Prodej kusových cigaret byl prokázán šesti prodejcům a ve třech případech byly cigarety prodány za jinou cenu, než bylo uvedeno na tabákové nálepce,“ sdělil ústřední ředitel ČOI Vladimír Velčovský.

Zákaz prodeje vydali inspektoři na 151 výrobků v celkové hodnotě 20 660 korun, které nesplňovaly podmínky pro uvedení na trh. Do doby zjednání nápravy zakázali také používání 53 neověřených měřidel.

„Pozornost České obchodní inspekce se trvale soustřeďuje na lokality se stánkovým prodejem, neboť tato forma prodeje obecně patří k problematickým segmentům trhu. Zvýšený podíl nedostatků proti jiným formám prodeje zjišťují inspektoři ve všech sledovaných oblastech a sortiment tabákových výrobků není výjimkou,“ uvedl Gaidoš s tím, že kontroly tohoto druhu budou pokračovat do konce roku.

Výsledky kontrol
inspektorát
počet kontrol
kontroly se zjištěním
zjištěna porušení v %
Středočeský a Hl. m. Praha
99
25
25,3
Jihočeský a Vysočina
94
26
27,7
Plzeňský a Karlovarský
279
138
49,5
Ústecký a Liberecký
132
34
25,8
Královéhradecký a Pardubický
95
14
14,7
Jihomoravský a Zlínský
173
39
22,5
Moravskoslezský a Olomoucký
135
50
37
celkem
1007
326
32,4
Zdroj: ČOI