Jedná se o tekutý kosmetický přípravek balený v plastové lahvičce se šroubovacím uzávěrem. Na přední straně je nalepena etiketa s uvedením značky výrobku a jeho anglického a německého názvu. Na zadní straně je nalepena etiketa mimo jiné s uvedeným složením výrobku, zemí původu (Austria – Rakousko), čárovým (EAN) kódem a zejména s uvedením šarže (DE.AB.17).

V uvedené šarži (DE.AB.17) se nacházejí zárodky bakterie Burkholderia cepacia výrazně přesahujícím bezpečnostní limity.

„Riziko pro spotřebitele plynoucí z používání výrobku dané šarže se zárodky bakterie Burkholderia cepacia je v případě zdravých jedinců nízké, výrazně se však zvyšuje v případě osob s oslabenou imunitou nebo s chronickým plicním onemocněním, zejména s cystickou fibrózou,“ uvedl hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.