Rewe provozuje supermarkety Billa a Penny Market, které převzaly supermarkety Plus. Ve správním řízení ÚOHS zjistil, že na některých místních trzích by toto spojení mohlo narušit hospodářskou soutěž. Proto Rewe nabídla prodej čtyř prodejen v dotčených regionech. ÚOHS je považoval za dostatečné a spojení povolil. Prodejny měly být prodány do jednoho roku od vydání rozhodnutí, což se nestalo.

Rewe několikrát požádala o odklad a přehodnocení závazků na prodej pouze dvou supermarketů. „Úřad jí částečně vyhověl, nicméně ani upravené závazky společnost nesplnila, proto bylo na konci roku 2010 zahájeno správní řízení,“ sdělil Rafaj.

V jeho průběhu ÚOHS zmapoval aktivity Rewe při plnění závazků a konstatoval, že firma nevyvinula dostatečné úsilí k jejich splnění. O pokutě původně rozhodli Rafajovi podřízení. Firma se ale proti tomu odvolala.

Námitky odmítnuty

Rafaj námitky odmítl. „Rewe si musela být jasně vědoma toho, že neplní povinnosti uložené rozhodnutím úřadu, a dopustila se tak velmi závažného soutěžního deliktu," dodal.

Rewe koupilo diskonty Plus od společnosti Tengelmann počátkem roku 2008 za 255 miliónů eur (nyní zhruba 6,4 miliardy korun). Nákup nebyl pro Rewe prvním posílením na českém trhu. Firma již dříve koupila i odcházející Delvitu.