Studie dále ukázala, že v zemích, kde dosud porodnost rostla, se vzestupný trend zastavil, což se týká i České republiky.

V uplynulých deseti letech se v Evropě narodilo méně dětí kvůli krizi, uvedli autoři z německého Institutu Maxe Plancka pro demografický výzkum. Průměrný počet dětí na jednu ženu klesal ve 28 sledovaných státech tím více, čím razantněji naopak rostla míra nezaměstnanosti.

Citelný pokles porodnosti je kromě Španělska patrný podle studie rovněž například v Portugalsku, Chorvatsku, ale také v Maďarsku, Irsku nebo Lotyšsku. Zejména lidé mladší 25 let, kteří nemohou dlouhodobě sehnat práci, tváří v tvář rostoucí nezaměstnanosti odkládají rodičovství a zakládání rodin.

Studie ukazuje, že pro současnou Evropu platí, že míra nezaměstnanosti se jednoznačně promítá do připravenosti mít dítě, říká spoluautorka studie Michaela Kreyenfeldová.

Obzvlášť zřetelné je to ve Španělsku, kde ještě počátkem tisíciletí připadalo v průměru 1,24 dítěte na jednu ženu. V roce 2008 to bylo 1,47 dítěte na jednu ženu. Ovšem v roce 2009, kdy už byly znát hospodářské problémy, se počet dětí na jednu ženu snížil a dosáhl 1,40. V roce 2011 byl ještě nižší a činil 1,36 dítěte na jednu ženu.

V České republice, Polsku, Velké Británii nebo Itálii krize podle studie jen zastavila trend rostoucí míry porodnosti. V dalších zemích, jako jsou Rusko, Litva, Německo, RakouskoŠvýcarsko, se ale krize na porodnosti projevila jen slabě nebo vůbec.