Podle novely zákona 48/1997 Sb. můžeme totiž změnit zdravotní pojišťovnu pouze k 1. lednu následujícího roku. Přihláška ale musí být podána nejpozději šest měsíců před plánovanou změnou zdravotní pojišťovny.

Pokud tedy chcete být pojištěni u nově vybrané zdravotní pojišťovny od r. 2014, musíte přihlášku podat nejpozději do 30. června letošního roku, tedy do nedělní půlnoci. Kdo přihlášku k nově vybrané pojišťovně podá od 1. července, bude u nové pojišťovny registrován až od 1. ledna 2015.

Průkaz přijde domů, novorozenec má výjimku

Průkaz nové zdravotní pojišťovny přijde klientovi domů poštou. Platný bude od 1. ledna 2014. Do té doby se u lékařů bude klient prokazovat průkazem původní zdravotní pojišťovny. Změnu pojišťovny musejí lidé nahlásit zaměstnavateli do osmi dnů od platnosti registrace a praktickému lékaři, u něhož jsou registrováni.

Šestiměsíční čekací lhůta pro přeregistraci k jiné zdravotní pojišťovně neplatí pro první přeregistraci novorozence. Dnem narození se dítě stane pojištěncem stejné zdravotní pojišťovny, u které je jeho matka. Při první přeregistraci ale stačí dodržet jen termín 1. leden, při dalších už i půlroční čekací dobu.

On-line až do nedělní půlnoci

Největší Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) o víkendu pobočky otevírat nebude. „Považovali bychom to za prázdné gesto,“ řekl mluvčí VZP Oldřich Tichý.
Naopak největší zaměstnanecká Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMV) o víkendu pobočky otevře. „Rozhodli jsme se vyjít vstříc těm zájemcům o přestup, kteří nemají čas si své věci vyřizovat ve všední dny,“ řekla Právu mluvčí ZPMV Hana Kadečková.

Jak změnu provést
Stačí, když zajdeme na nejbližší pracoviště vybrané zdravotní pojišťovny, vyplníme přihlášku a předložíme potřebné doklady. Formulář je také možné získat i vyplnit na webových stránkách vybrané zdravotní pojišťovny.
Zájemce o změnu zdravotní pojišťovny by měl mít s sebou například občanský průkaz, rodný list či jiný doklad k ověření totožnosti. Studenti středních a vysokých škol pak potvrzení o studiu, senioři potvrzení o přiznání důchodu, nezaměstnaní v evidenci úřadu práce potvrzení z tohoto úřadu, osoby samostatně výdělečně činné by pak měly mít kopii živnostenského nebo jiného oprávnění k výkonu samostatné výdělečné činnosti. Tito lidé dále předkládají i přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné za předchozí rok.
Administrativní odhlášení od původní pojišťovny provede nová pojišťovna. O to se zájemce starat nemusí. Má však povinnost do osmi dnů, kdy se stal klientem nové zdravotní pojišťovny, nahlásit změnu pojišťovny svému zaměstnavateli kvůli odvodům pojistného. Změnu by měl nahlásit i svým lékařům.

V Praze budou otevřena klientská pracoviště v Kodaňské ulici a na Andělu, otevřeny budou i pobočky ZPMV ve velkých krajských městech a také v dalších 27 městech. Stejně jako Oborová zdravotní pojišťovna umožňuje přestup on-line, tedy až do nedělní půlnoci, e-mailem mohou lidé poslat přihlášku až do nedělní půlnoci také Vojenské zdravotní pojišťovně.

Druhá největší zaměstnanecká Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP), která se počtem klientů blíží ZPMV, sídlí v Ostravě a v tamním Avion Shopping Parku má pobočku, která je otevřena sedm dní v týdnu, tedy i o tomto víkendu. Pobočky otevře pro zájemce také Revírní bratrská pokladna (RBP) v expoziturách Ostrava, Frýdek-Místek a Karviná.