„Výroba jedno a dvoucentových mincí je jednoznačně ztrátovou aktivitou v rámci eurozóny,“ uvedla ve zprávě Evropská komise. Podle odhadů komise dosáhly od roku 2002 náklady spojené s užíváním těchto nejmenších euromincí 1,4 miliardy eur (zhruba 36,4 miliardy korun).

Jak ukázaly jednotlivé průzkumy, část lidí vyjádřila obavy, pokud by tyto euromince zmizely z oběhu. Jejich zrušení by totiž vedlo ke zvýšení inflace a tím růstu cen. Přibližně polovina všech euromincí v oběhu připadá právě na jedno a dvoucentové mince.

Čtyři scénáře

Evropská komise nabídla čtyři scénáře na základě konzultací s firmami, mincovnami a centrálními bankami, jak záležitost s jedno a dvoucentovými mincemi řešit.

Podle prvního scénáře by se tyto mince vydávaly v nezměněné podobě nadále, druhý scénář počítá s jejich levnější verzí, třetí a čtvrtý scénář hovoří o jejich stažení. Buď rychlém, nebo postupném v rozmezí tří až čtyř let. Rychlé stažení by bylo nejlevnější, zatímco postupné by mělo méně negativní dopad na maloobchodníky a spotřebitele, protože ti by získali více času se těchto euromincí zbavit.

Jednotlivé scénáře bude Evropská komise projednávat se členskými státy 17členné eurozóny a s Evropským parlamentem. „Komise nepreferuje v tomto okamžiku některý ze scénářů,“ píše se ve zprávě.