„Rezerva na pojistná plnění si vzhledem k v závěru roku nahlášeným novým pojistným událostem vyžádala podstatné navýšení její tvorby v rozsahu, který rozhodujícím způsobem ovlivnil výsledek hospodaření do ztráty oproti původně plánovanému zisku,“ uvedla pojišťovna.

EGAP loni pojistila nové vývozní úvěry, bankovní záruky a investice českých firem do celkem 42 zemí, nejvíc do Ruska. Tam směřovalo celkem 49 pojistných smluv v celkovém objemu 22,4 miliardy korun.

Státní pojišťovna vybrala na předepsaném pojistném téměř dvě miliardy korun. Celoroční objem výplat pojistných plnění činil 1,3 miliardy korun. Objem všech zpětně vymožených pohledávek dosáhl rekordních 762 miliónů korun.

Pojištění státní pojišťovny EGAP využívají firmy hlavně na úvěry od bank pro export do rizikových zemí, kde existuje zvýšená pravděpodobnost, že za zboží či služby nedostanou zaplaceno.