„Vysoké procento zjištěných porušení však nelze považovat za zcela objektivní měřítko stavu elektronického obchodování v České republice,“ informovala Fléglová. Kontroly totiž cíleně směřovaly na vytipované rizikové obchody, na které si například stěžovali zákazníci. V loňském roce přijala ČOI celkem 4889 takovýchto stížností.

„Z výsledků kontrol vyplývá, že největším problémem internetového obchodování bylo loni zakázané užívání nekalých obchodních, zejména klamavých praktik,“ připomněla mluvčí. Ve většině těchto případů se jednalo o neposkytnutí zákonem stanovených informací, případně byly spotřebitelům poskytnuty údaje neúplné či jinak zavádějící.

Druhým nejvíce porušovaným ustanovením zákona o ochraně spotřebitele bylo porušení povinnosti prodávajícího řádně informovat spotřebitele o podmínkách reklamací. Dále se inspektoři při kontrole setkávali s porušením povinností při přijímání a vyřizování reklamace, včetně nedodržování zákonem stanovené lhůty k jejímu vyřízení.

„Výsledky kontrol v roce 2012 opět potvrdily, že internetový prodej vyžaduje ze strany České obchodní inspekce trvalou pozornost, a to jak v rovině kontrolní, tak informační,“ doplnila Fléglová s tím, že ČOI hledá kontrolní mechanismy, jak efektivně eliminovat zejména formy nekalých obchodních praktik.

Přehled kontrol internetových obchodů
inspektorát
počet kontrol celkem
se zjištěním
zjištění v %
Středočeský a Hl. m. Praha
241
198
82,2
Jihočeský a Vysočina
122
99
81,2
Plzeňský a Karlovarský
112
80
71,4
Ústecký a Liberecký
121
89
73,6
Královéhradecký a Pardubický
113
87
77,0
Jihomoravský a Zlínský210
176
83,8
Moravskoslezský a Olomoucký
287
259
90,2
celkem
1206
988
81,9
Zdroj: ČOI