Podle výpočtů Českého statistického úřadu (ČSÚ) klesne do roku 2050 podíl lidí ve věku 15 až 64 let z loňských více než 70 procent na 55,4 procenta. Naopak stoupne podíl lidí starších 65 let, a to z 15,5 procenta loni na necelých 32 procent v roce 2050. Rovněž podíl mladých lidí klesne z 14,4 procenta loni na 12,7 procenta v roce 2050.

Pro udržení přijatelné míry zaměstnanosti je potřeba podle studie významně zvýšit například podíl žen na trhu práce. Kvůli sladění mateřství s prací je ale nutné, aby stoupl podíl částečných úvazků.

Trhu práce by prý prospěl také růst počtu starších pracujících. V případě takzvané optimální varianty, která podle studie počítá s co nejvyšší úrovní zaměstnanosti v jednotlivých věkových skupinách, by podíl zaměstnaných osob činil téměř 46,8 procenta.

Studii předpokládaného vývoje trhu práce vypracoval ČSÚ spolu s Institutem pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při akademickém pracovišti CERGE-EI.