dTest zkoumal 22 namátkou zakoupených rybích výrobků. Ukázalo se, že filety někdy obsahují méně než 50 procent rybího masa, zbytek je zmrzlá pitná voda.

„Pomocí laboratorních analýz lze přesně zjistit, kolik masa a kolik vody obsahuje rybí výrobek,“ uvedla Ida Rozová, šéfredaktorka časopisu dTest.

Testy časopisu se zaměřily na podíl glazury na povrchu filet i na vodu přidanou do masa. Zpracovatelé používají technologii „double frozen“, tedy dvojího zmrazení, jednou na moři a podruhé po rozmrazení a zpracování, čímž dochází ke ztrátě buněčné vody, ale i bílkovin a dalších živin a tím ke ztrátě hmotnosti. Ta se dohání tím, že se maso před opětovným zmrazením nakládá do roztoku kyseliny citrónové, pitné vody, fosfátů a soli, který způsobí zadržení vody v mase, a zvýší tedy hmotnost výrobku.

„Do masa se nasákne voda a chemičtí pomocníci ji výtečně zadrží a během transportu a skladování nepustí,“ dodává Rozová.

Voda se nekontroluje

Zmrazená voda se pak mění v zisky výrobců na úkor peněženek spotřebitelů. Dodavatelé a distributoři ale mají volné ruce, kontrolní úřady jsou totiž vázány „Metodickým pokynem stanovujícím jednotný postup pro kontrolu označování hluboce zmrazených ryb a rybích výrobků“, který v srpnu 2009 vydala Sekce potravinářských výrob – Úřad pro potraviny Ministerstva zemědělství.

Na základě tohoto pokynu se kontroluje pouze hmotnost glazury, nikoliv hmotnost záměrně přidané vody.

Podle časopisu se největší rozdíl v ceně na kilogram rybího masa a rybího výrobku projevil u značky Frionor, kdy u filet z tresky pestré (minimální trvanlivost do konce 05/2014) vychází cena za zmrzlou vodu na 208 korun. Následují značky Equus, u filet z tresky (minimální trvanlivost 26/02/14) je to 148 Kč za vodu, Nowaco, glazované filety z pangase (minimální trvanlivost 04/10/13) 143 Kč za vodu a Nowaco, filé z pangase (minimální trvanlivost 01/10/13) 137 Kč za mraženou vodu.