Ocitnutí se na černé listině by pro firmu znamenalo, že by se po dobu tří let nemohla účastnit veřejných tendrů.

Porušení zákona se týkalo veřejné zakázky společnosti NET4GAS na poskytování služeb datového centra. UPC Česká republika podle ÚOHS k prokázání technických kvalifikačních předpokladů ve své žádosti o účast předložila a následně doplnila informace o referencích tak, že z trojice realizovaných dodávek dvě neodpovídaly skutečnosti.

„U společnosti Nodus Technologies byl uveden v referenci nepravdivý objem plnění za rok a služby nebyly poskytovány ze dvou datových center, ale pouze z jednoho. U společnosti SuperNetwork, kde i přesto, že neexistoval smluvní vztah mezi těmito dvěma subjekty, uvedl uchazeč (UPC) nepravdivou délku smluvního vztahu i objem plnění z něj plynoucí," sdělil Rafaj.

Podle něj UPC chyby uznala. Údajně šlo o pochybení jednotlivce a následné selhání vnitřní kontroly společnosti.