Na praktiky této realitní kanceláře si totiž stěžovali mnozí spotřebitelé, právě z toho důvodu provedla ČOI kontroly činnosti. „Při těchto kontrolách bylo prokázáno, že zástupci společnosti spotřebitele nepravdivě informovali o podmínkách uzavíraných smluv, což je v rozporu se zákonem o ochraně spotřebitele,“ sdělila mluvčí ČOI Miloslava Fléglová s tím, že inspekce využila i případy, které byly postoupeny Policií ČR.

Nesrovnalosti spočívaly podle Fléglové v tom, že spotřebitelé, kteří chtěli prodat svoji nemovitost, byli zástupci realitky Prolux opakovaně ujišťováni, že smlouva, kterou uzavírají, nemá charakter tzv. exkluzivní smlouvy. Z toho usuzovali, že svoji nemovitost mohou nabízet k prodeji také prostřednictvím jiných realitních kanceláří bez rizika jakýchkoli sankcí.

Smlouva obsahovala zákaz

„Ve skutečnosti však smlouva obsahovala výslovný zákaz nemovitost prodat bez součinnosti společnosti PROLUX Consulting Int., a to pod sankcí ve výši šest procent z předpokládané ceny nemovitosti, nejméně však 19 500 korun,“ připomněla Fléglová.

Následně ČOI na základě výpovědi svědků zjistila, že realitka užívala obdobné nekalé obchodní praktiky při sjednávání smluv s klienty minimálně od roku 2007, a to soustavně, systematicky, běžně a podle všeho i zcela záměrně.

„Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o uložení pokuty v maximální výši, kterou zákon o ochraně spotřebitele v případě porušení zákazu užívání nekalých obchodních praktik připouští, a to pět miliónů korun,“ dodala mluvčí, podle níž ústřední ředitel ČOI odvolání společnosti proti výši pokuty zamítl a pokutu naopak potvrdil.