Podle Barrosa znamená bankovní dohled položení základního kamene budoucí bankovní unie. „Jednotný systém dohledu, který dnes navrhujeme, vytvoří silnou strukturu, jejímž jádrem bude Evropská centrální banka,“ uvedl.

Podle plánů EK by společný dohled měl začít fungovat v lednu příštího roku, zprvu se ale omezí na banky, která požádají o pomoc záchranný fond ESM. Od července 2013 by se dohled ECB rozšířil na největší banky důležité pro finanční systém a v lednu 2014 by pod něj spadalo všech 6000 bankovních ústavů eurozóny, včetně družstevních záložen a spořitelen.

ECB by měla podle plánů komise převzít klíčové pravomoci národních regulátorů, a nově by tak například mohla udělovat a odebírat bankovní licence, rozhodovat o tom, jak by měly posilovat kapitál nebo prodávat aktiva, aby se vyhnuly případnému bankrotu, a dohlížet na rizikové operace.

Každodenní dohled nad bankami nebo ochrana zákazníků by měly dál zůstat v kompetenci národních úřadů.