Za letošní první pololetí se v ČR živě narodilo 53 300 dětí, což bylo o 1200 méně než ve stejném období předchozího roku. Nejvíce dětí v prvním pololetí roku 2012 porodily ženy ve věku 29 až 32 let, mezi prvorodičkami bylo nejvíce žen ve věku 27 až 30 let.

V prvním pololetí letošního roku zemřelo 54 600 osob, což bylo o 600 více než ve stejném období roku 2011. „Zemřelým bylo v průměru 74,9 roku,“ uvedl ČSÚ s tím, že mužům bylo 71,2 roku a ženám 78,7 roku. Polovina úmrtí připadla na nemoci oběhové soustavy, čtvrtina osob zemřela na novotvary a 3100 na nemoci dýchací soustavy.

Lidé měli více svateb

Po několikaletém období poklesu došlo v prvním pololetí letošního roku k nepatrnému nárůstu počtu sňatků. Manželství uzavřelo 17 800 párů snoubenců, což je meziročně o 113. Během prvních šesti měsíců roku 2012 bylo rozvedeno 12 900 manželství, což bylo o 1500 méně než za stejné období roku 2011. Nejvyšší míru rozvodovosti mají manželství po 3 až 5 letech trvání.

Zahraniční migrací přibylo za uplynulé pololetí podle údajů z Informačního systému evidence obyvatel ministerstva vnitra 8000 lidí, což je o 1400 méně než za stejné období roku 2011. Šlo především o státní příslušníky Slovenska (1690 osob), Ruska (870 osob) a Ukrajiny (685 osob). Naopak 639 občanů ČR zemi opustilo.