„Tato potravina není zdravotně závadná, jde tedy spíše o varování především pro osoby alergické na celer,“ uvedl Duben.

Podle něj byly všechny krajské veterinární správy informovány a požádány, aby zajistily nepropuštění zásilky do tržní sítě a její stažení a vrácení výrobci.

„Podle dosavadních informací lze uvést, že z distribučních center byly konzervy staženy,“ doplnil mluvčí. Pokud by zákazníci tyto konzervy již zakoupili, mají možnost je vrátit prodejci.

Tyto konzervy bylo možné zakoupit podle Dubna pouze v síti obchodů Lidl.