V roce 2009 evidovala SVS 387 stížností, v roce 2011 se jednalo už o 593 stížností. Pokud jde o dotazy, v roce 2009 jich bylo 26, zatímco loni o 50 více.

Celkem polovina všech stížností se podle Dubna týkala prodeje masa a masných výrobků, 25 procent stížností směřovalo na ryby, mléko, mléčné výrobky a vejce a stejný počet stížností pak na domácí zvířata, péči o ně a prodej potřeb pro ně.

„Všechny uvedené dotazy a stížnosti byly krajskými veterinárními správami vyřešeny, tedy ukončeny odpovědí, popřípadě sdělením informaci o ukončeném správním řízení,“ připomněl mluvčí.