„Aby zásilky mohly být veterinárně posouzeny, je příjemce povinen, podle nařízení vlády, nahlásit takovouto zásilku místně příslušné krajské veterinární správě minimálně 24 hodin předem,“ vysvětlil Duben.

Z dalších nešvarů zjistili jednotliví krajští veterinární inspektoři například v prodejně v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí na severní Moravě šest kilogramů Davelské šunkové tlačenky a klobáskového kabanosu týden po datu použitelnosti, v Novém Městě u Karviné se jednalo o totéž u 21 kg pařížského salámu, drůbeží tlačenky a královského žebírka.

Prodejci také musejí doložit původ nabízeného zboží. V Moravskoslezském kraji zjistili inspektoři 21 kg drůbežích výrobků „neznámého původu“. V Jihomoravském kraji na nákupním trhu v Hodoníně zjistili 74 kg pařených sýrů, opět bez dokladu původu.

Stále podle veterinářů přetrvává problém s teplotou. Ve Zlínském kraji zjistili, že na městském tržišti prodejce nabízel 8 kg tvarohu a 6 litrů mléka v petlahvích při teplotě nad 24 °C. Podobně tomu bylo v Jihomoravském kraji, v Modřicích, kde prodejce nabízel zapáchající kuřecí maso při teplotě o 5 °C vyšší, než je povoleno.

„Ve všech případech bylo zahájeno správní řízení o uložení pokuty a výrobky, které byly po době minimální trvanlivosti, popřípadě byly narušené, byly vyřazeny z oběhu a bylo nařízeno jejich neškodné odstranění,“ doplnil Duben.