Web potravinynapranyri.cz svým návštěvníkům umožní vyhledat informaci o nevyhovujícím výrobku podle jeho názvu, druhu, prodejce, země původu a distributora. Podle Jindřicha Pokory ze SZPI je taková internetová stránka evropským unikátem.

Výrobci a prodejci se podle ministerstva zemědělství pod tlakem konkurenčního boje a ve snaze o udržení marží uchylují k nabízení nejakostních, falšovaných, ale také nebezpečných potravin. Nejčastěji inspektoři odhalují potraviny s nepřiznanými levnými náhražkami a také klamání při označování výrobků v prodejně. V okamžiku spuštění web obsahoval údaje o 350 nevyhovujících produktech, které odhalily kontroly SZPI.

"Do budoucna chceme aplikaci otevřít i pro další dozorové a inspekční orgány, jakými jsou například Státní veterinární správa nebo hygienická služba," uvedl ministr zemědělství Petr Bendl (ODS).

"Vedle hlavního účelu - zveřejňování prohřešků - chceme v dohledné době přidat také vzdělávací část, která by se věnovala zvyšování obecné informovanosti o všem, co se kvality a jakosti týče," dodal ministr.