Stovky klientů si na údajně nekalé praktiky stěžovaly několik let. Většinou tvrdili, že jim makléři firmy zatajili podstatnou věc: když nemovitost prodají přes jinou realitní kancelář, stejně zaplatí Proluxu provizi. Někteří klienti tvrdili, že kancelář připravila lidi celkově až o 30 milionů korun.

Záležitostí se v minulosti zabývala policie. Kriminalisté došli k závěru, že se nejedná o trestný čin, ale o možné klamavé jednání. Záležitost proto předali obchodní inspekci.