Proti zákonu vystupovala sociálně-liberální opozice, stejně tak i podle bulharských právníků je tento právní předpis sporný. Vláda zákon obhajovala tím, že na jeho přijetí trvala Evropská komise.

Zákon předpokládá zřízení speciální komise, která bude prověřovat osoby obviněné z podílu na organizované zločinnosti, nebudou-li schopny důvěryhodně vysvětlit zdroje svých příjmů. Komise bude smět vyšetřovat tyto osoby po dobu až půldruhého roku.

Komise má mít pravomoc zmrazit jejich majetek v případě, že rozdíl mezi jeho hodnotou a legálními příjmy za posledních 15 let překročí 250 000 leva (asi 3,2 miliónu korun). Komise bude mít také právo vyšetřovat osoby odsouzené za majetkové trestné činy, jimiž se obohatili o nejméně 150 000 leva (asi 1,9 miliónu korun).

Sporně nabytý majetek může být zabaven bez soudního rozhodnutí, což je významný rozdíl oproti dosavadní praxi. Ta umožňovala zabavovat nelegálně nabytý majetek jen v případě, že o tom rozhodne soud.