"Odbory KOVO navrhly stanovit vzájemně konečné datum pro dosažení dohod, pokud se nepodaří do tohoto data dohod dosáhnout, budou odbory iniciovat řízení před zprostředkovatelem včetně dalších kroků," sdělili odboráři s tím, že po dohodě obou stran bude tímto datem pátek 20. dubna.

Zaměstnavatel přijal návrh odborů na text dohody k variabilnímu bonusu. Jedná se o zakotvení částky 5000 korun jako první platby tohoto bonusu bez ohledu na dosažené výsledky na dobu neurčitou s možností obou stran požádat o jednání o případných změnách. Na tomto základě ustoupily odbory ze svého požadavku na uzavření inflační doložky.

Jednání zatím nepřinesla shodu v otázkách zaručeného bonusu, osobního ohodnocení a příplatků za práci v sobotu a neděli. "Odbory zdůraznily, že hledání kompromisů je možné pouze za předpokladu dalšího férového jednání a jeho ukončení v dohodnutém termínu," uvedli odboráři s tím, že v opačném případě budou trvat na svých současných požadavcích.

Příští kolo tarifního jednání se uskuteční ve čtvrtek 19. dubna ve Vrchlabí.