Podle svazu by nová daň způsobila výrazné zhoršení odbytu vína na českém trhu, znamenala by zvýšení administrativní zátěže vinařů a poškození konkurenceschopnosti tuzemského vinařství v evropském kontextu.

Vláda předpokládá, že daň přinese do kasy příjem ve výši zhruba tří miliard korun. Podle analýzy Svazu vinařů České republiky by naopak zavedení spotřební daně znamenalo prudký nárůst prodeje vína na tzv. černém trhu, zvýšení nákladů pro vinaře i snížení reálného výběru DPH z prodeje vína. „Státní rozpočet by měl zanedbatelný příjem na hraně kladné nuly,“ píše se v prohlášení vinařů.

Dělení na malé a velké

Ve vládním návrhu se navíc objevilo dělení vinařů na malé, kteří mají být od spotřební daně osvobozeni, a ostatní, na něž má být spotřební daň naopak uvalena.

„Pokud má být cílem likvidace celého jednoho odvětví hospodářství, pak je vláda na nejlepší cestě uspět. Nechtěl bych být navíc u toho, až bude pan ministr financí vysvětlovat nejmenšímu z ,větších‘ vinařů, proč mu skokem zdražil výrobky oproti jeho kolegovi, který vyrábí o pár desítek litrů vína méně,“ okomentoval návrh vlády místopředseda SV ČR Josef Svoboda.

Nálepku tiché víno mají v podstatě všechna klasická révová vína kromě vín šumivých.