České zemědělství je zejména díky evropským dotacím od vstupu do Evropské unie ziskové. Zatím nejvyššího zisku, konkrétně 10,1 miliardy korun, obor dosáhl v roce 2008.

Celková produkce zemědělského odvětví vyjádřená v běžných základních cenách loni podle předběžných údajů ČSÚ činila 117,45 miliardy korun, z toho rostlinná produkce obnášela 68,6 miliardy korun a živočišná produkce 43,6 miliardy korun.

V rostlinné výrobě došlo podle ČSÚ u většiny komodit ke zvýšení produkce díky značnému nárůstu sklizní. Výjimkou byly brambory, kde i přes vyšší výrobu značně poklesly výrobní ceny. Celková živočišná produkce byla v roce 2011 meziročně vyšší. Klesla produkce prasat, drůbeže a vajec, ale zvýšila se produkce mléka.

Nejvýznamnější zastoupení na rostlinné produkci měly obiloviny a technické plodiny. U živočišné produkce představovaly nejvýznamnější podíl produkce mléka a chov jatečních prasat.