Vzorky soli, odebrané v Moravskoslezském kraji, byly analyzovány ve Státním veterinárním ústavu Olomouc. „Z vyšetření vyplynulo, že jde o sůl, která splňuje požadavky na použití v potravinářské výrobě,“ informoval Duben.

Laboratorní analýzy se zaměřily podle mluvčího zejména na smyslové posouzení, stanovení vlhkosti, sodíku, chloridu sodného v sušině, síranů, ferrokyanidu draselného a nerozpustných látek. Současně byl stanoven obsah těžkých kovů, jakými jsou rtuť, kadmium, olovo a arzén. „Výsledky všech analýz u testovaných vzorků soli splňují požadavky pro jedlou sůl,“ zdůraznil Duben.

Testy projdou masné i mléčné výrobky

V olomouckém veterinárním ústavu vyšetřují ještě vzorky masných výrobků a podle šéfa SVS Milana Maleny budou vyšetřeny i mléčné výrobky polského původu. „Vzhledem k velkému ředění soli ve výrobcích spíše neočekáváme, že by se prokázala zdravotní závadnost, nicméně činíme tak zejména pro uklidnění konzumentů,“ uvedl Duben s tím, že další došetření výrobků lze očekávat do pátku.

Přesto bude SVS požadovat od svého polského protějšku písemné informace, které ubezpečí o nemožnosti ohrožení zdraví lidí.