Společnost Eurovia, která dálnici stavěla, nařčení odmítla s tím, že místa, kde ŘSD výkopy provedlo, po dostavbě autostrády pouze rekultivovala.

Na výsledky kontrolní sondy upozornil Právo místopředseda Věcí veřejných Tomáš Jarolím, který už v lednu podal v souvislosti s ostravským úsekem dálnice D1 trestní oznámení.

Pneumatiky byly 1,2 m pod povrchem

Podle Jarolíma se mohlo vedení a představitelé statutárních orgánů firem Eurovia CS, ODS – Dopravní stavby Ostrava, Dopravoprojekt Brno, HBH Projekt Brno a ŘSD dopustit podvodu. ŘSD totiž při stavbě dálnice na severu Moravy zaplatilo za vysokopecní strusku 373 korun za kubík, Eurovia však údajně použila strusku ocelárenskou s cenou 17 korun za kubík.

Poslední výkop nechalo ŘSD provést v pondělí 27. února na 362,6. kilometru ve směru na Bohumín. „Jedna ze sond zjistila v hloubce 1,2 metru pod terénem pneumatiky. Jen v jednom výkopu o rozměrech 4 x 3 metru jich bylo šest. Další sonda prokázala využití různorodého odpadu v násypové vrstvě komunikace, což je v rozporu se zadávacími podmínkami a projektovou dokumentací,“ popsal Jarolím a dodal, že nález pneumatik ho jen ujistil v tom, že využívání odpadu nebylo a není při výstavbě dálniční a silniční sítě v ČR ničím neobvyklým.

ŘSD informaci místopředsedy véčkařů potvrdilo. „Jde o odpad. Nyní provádíme detailní expertizu jeho obsahu a původu,“ sdělila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. Zopakovala, že ŘSD požaduje i nadále po společnosti Eurovia uvedení dálnice do perfektního stavu. *** „Je nezpochybnitelné, že je dálnice ve zmetkovém stavu, který se projevuje znatelným zvlněním, a že zhotovitel provedl dílo špatně. Nemůžeme přijmout způsob, jakým zhotovitel k reklamaci přistupuje,“ dodala.

Eurovia: útok proti společnosti

Eurovia považuje prohlášení Jarolíma o údajných nálezech pod dálnicí za další ze série útoků proti společnosti.

„ŘSD nás o údajných nových sondách do podloží dálnice nijak neinformovalo, zato o nich živě komunikuje se stranickými nadřízenými. Navíc naše vlastní šetření prokázala, že provedené výkopy byly v místech dočasných záborů ležících mimo hlavní těleso dálnice, které Eurovia pouze rekultivovala po dokončení stavby,“ uvedla mluvčí Eurovie Petra Kučerová.

Dodala, že společnost v rámci prací zasahovala pouze ve vrstvě do půl metru pod terénem, a ne v hloubce 1,2 metru, kde byly pneumatiky a odpad nalezeny.

Předmětem sporu mezi ŘSD a Eurovií je úsek dálnice D 1 u Ostravy, který za 4,3 miliardy korun postavilo konsorcium firem v čele se společností ODS – Dopravní stavby Ostrava, dnes Eurovia CS. Na úseku, který je v provozu od prosince 2007, objevilo ŘSD letos v lednu 901 vad a nedostatků, včetně zvlnění vozovky.

ŘSD proto vyzvalo Eurovii k převzetí dálnice zpět a její opravě, společnost v reakci na to podala žalobu u rozhodčího soudu.