"Situace se zlepšila a doufáme, že dodávky východní cestou se v dalších dnech stabilizují," řekl Chalupský. "V některých oblastech již mrazy nejsou tak silné, jako v průběhu týdne," dodal.

RWE kompenzuje nižší dodávky z východu severním plynovodem Nord Stream, kterým proudí ruský plyn po dně Baltu a přes Německo. Dodavatelé také plně čerpají plyn ze svých podzemních zásobníků, které mají díky předchozím teplým měsícům dostatečnou kapacitu. Koneční spotřebitelé pokles dovozu nepociťují.

S nižšími dodávkami plynu z Ruska se v minulých dnech potýkaly také další evropské země. Zhruba ve stejné situaci jako ČR bylo například Slovensko, podle EU ale pokles dodávek nedosahuje krizové úrovně. RWE podle Chalupského neregistruje žádosti ostatních zemí o pomoc či kompenzaci výpadků v dodávkách.