"Rozhodné období pro výpočet průměrné úrokové sazby je vždy předešlý rok. V roce 2011 se však průměrné úrokové sazby podpořených úvěrů pohybovaly pod pěti procenty a v takovém případě se příspěvek pro nově čerpané úvěry neposkytuje," uvedl náměstek ministra pro místní rozvoj Miroslav Kalous. V letošním roce je v rozpočtu MMR na výplatu pokračujících podpor hypoték 23 miliónů korun.

Banky loni poskytly hypotéky za 117 miliard korun, tempo těchto půjček se zrychlilo především v závěru roku. Lidé nemovitosti kupovali kvůli zvyšující se sazbě DPH. Aby banky přilákaly klienty, ruší také například různé poplatky, například za zpracování úvěru.

Lidé do 36 let při žádosti o hypotéku automaticky podepisují žádost o státní příspěvek. Podle MMR by tak dál měli činit pro případ, že by úroky narostly. Bez žádosti není podpora zpětně možná.

Úroková dotace se při splnění podmínky výše průměrných úrokových sazeb poskytuje po celou dobu splácení hypotéky, maximálně však po dobu deseti let. Podpora je určená na úvěr nebo jeho část, a to na koupi nejméně dva roky staré nemovitosti. V případě bytů se podpora poskytuje do limitu 800 000 korun, u rodinných domů s jedním bytem činí limit 1,5 miliónu korun.