V čele regionu zůstává Polsko, Česká republika však zaznamenala nejvyšší meziroční nárůst objemu transakcí, a to ze 479 miliónů eur v roce 2010 na 2,2 miliardy eur v roce 2011. Polsko s transakcemi v hodnotě 2,58 miliardy eur za loňský rok si vedoucí pozici udrželo. Na Slovensku byly v roce 2011 uzavřeny transakce v hodnotě 263 miliónů eur oproti 53 miliónům eur v předchozím roce.

„Mimořádný výkon českého a slovenského trhu odráží, nakolik se zlepšuje vnímání těchto trhů mezi zahraničními investory. Svůj vliv má také neustále rostoucí počet domácích investorů. To vytváří vynikající startovní pozici pro další silný rok,“ uvedl James Chapman, vedoucí investičního týmu ve společnosti Cushman & Wakefield v České republice a na Slovensku.

Letos nebudou investice tak velké

Na středoevropské úrovni převládaly investice do maloobchodu, do kancelářských nemovitostí a do průmyslového segmentu. V České republice připadalo na mezinárodní kupující celkem 76 procent objemu všech transakcí. Zbývající 24procentní podíl tvoří domácí investoři, což znamená, že ti proinvestovali 544 miliónů eur.

„Vzhledem ke složitější finanční situaci neočekáváme, že by se objem transakcí ve střední Evropě za rok 2012 vyrovnal loňskému roku – naše předpověď je zhruba pět miliard eur,“ domnívá se Charles Taylor z Cushman & Wakefield.