Dopravcům vadilo, že vláda rozhodla o navýšení sazeb mýtného od ledna o 25 procent, ale již neprosadila včasné přijetí novely zákona k zavedení množstevních slev pro tuzemské dopravce, ke kterým se písemně zavázala. S ministrem se dohodli na kompenzacích pozdějšího zavedení slev.

Ministr podle Špryňara přislíbil, že urychlí schvalování novely zákona o pozemních komunikacích tak, aby byla účinná od května. Tento týden prošla prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Období začátku roku, kdy slevy nebudou zavedeny, bude dopravcům kompenzovat větším objemem slev v druhé polovině roku.

Dopravci chystali na leden protesty namířené proti politikům. Podle Špryňara s protesty souhlasilo 90 procent dopravních firem.