Na karton je přilepena etiketa s názvem pražské firmy Rico Art jakožto dovozcem a distributorem včetně loga firmy, e-mailového a telefonického spojení a webových stránek firmy. Dále se na etiketě nachází symbol výrobku určeného pro styk s potravinami (kelímek s vidličkou) a text „Děláme kdekoho šťastným“. Výrobce ani zemi původu se zjistit nepodařilo.

„Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití z takové skleničky může docházet ke kontaminaci rtů a nápoje toxickými kovy,“ uvedl hlavní hygienik ČR Michael Vít.

Kadmium se dokáže hromadit v lidském organismu, zejména v ledvinách a játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav. Olovo může poškodit ledviny, játra, nervový systém, červené krvinky, cévy nebo svalstvo.

„Olovo prochází placentou, a proto je při expozici matky exponován i plod,“ doplnil Vít.