Vyšší podíl podnikatelů měly pouze Řecko, Itálie, Polsko a Rumunsko. To je však podle statistiků dáno strukturou ekonomiky. Například v Polsku je vysoký počet individuálně podnikajících v zemědělství, obdobně je na tom i Rumunsko.

„Je to důsledek toho, že máme dvojí metr na klasické zaměstnance a na lidi, kteří jsou zaměstnáni skrze živnostenský list," okomentoval situaci analytik Era Poštovní spořitelny Jan Bureš. Zaměstnávat na živnostenský list, v takzvaném švarcsystému, je podle něj pro řadu zaměstnavatelů z daňového hlediska výhodnější. Za tuto anomálii podle něj Českou republiku už kritizovala řada mezinárodních organizací, například Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Převažují ti bez zaměstnanců

Podstatnou část podnikatelů tvoří ti, kteří nemají žádné zaměstnance. Z celkového počtu pracujících jich je 13,4 procenta. Přitom například v Německu je podle statistiků tento podíl 2,3krát nižší.

Před trendem zaměstnávání lidí ve švarcsystému již delší dobu varují odbory. Podle nich to znamená velký zásah pro veřejné rozpočty. Například VZP prý spočítala u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) ztrátu na zdravotním pojištění na zhruba 15 miliard korun ročně. U důchodového pojištění pak prý ztráta činí přes 30 miliard.