OKD zveřejnila záměr těžit v lokalitách Staré Město, Starý Ráj a Darkov v připomínkách k chystanému územnímu plánu Karviné.

„Pro nás je takové rozšíření těžby nepřijatelné,“ oznámil primátor Tomáš Hanzel (ČSSD). Přiznal, že si uvědomuje, že na těžbě je existenčně závislých zhruba 3500 zaměstnanců OKD, stejně jako další stovky lidí pracujících u dodavatelů nebo v návazných podnicích či službách.

„Takže to jsou desítky tisíc lidí, které by přišly o živobytí, pokud by za dnes končící těžbu nebyla žádná náhrada,“ dodal.

Vedení města jasně odmítlo těžbu pod hustě obydleným Starým Rájem a Darkovem, kde je také řada veřejných institucí a památkově chráněné objekty. „Jedinou přijatelnou možností je těžba pod částí Starého Města, ale to jen za podmínek, které jsme už těžařům předložili. Nyní čekáme na jejich vyjádření,“ naznačil Hanzel.

Mezi podmínkami, které magistrát od OKD požaduje, je například zajištění nového bydlení lidem, kteří přijdou o své domovy v důsledku těžby, ochranu investic v průmyslové zóně Nové Pole či navýšení finanční kompenzace pro město. „Chceme, aby se ale začal snažit i stát. Zatím pro zvýšení zaměstnanosti, pro sociální jistoty našich lidí neudělal nic,“ hřímal primátor.

Ve Starém Městě žije trvale 762 lidí, těžba by se dotkla asi 500 lidí a přibližně 100 domů. Podle mluvčího OKD Vladislava Sobola se společnost nejprve musí dohodnout nejen s městem, než začne někde těžit. „Musíme se dohodnout také s obyvateli a majiteli nemovitostí v daném území i se státem, který bude posuzovat studii E.I.A. o vlivu na životní prostředí,“ upozornil.

Těžba s různým dopadem

Případná těžba by prý zasáhla různá místa v části Staré Město různě. „Někde by mohlo dojít až k několikametrovým poklesům, jinde by šlo jen o desítky centimetrů. Pokud se s městem na rozvoji těžby dohodneme, vše projednáme s místními obyvateli s tím, že by mohli využít všech možností, které umožňuje horní zákon,“ popsal situaci Sobola.

Lidem by OKD nabídlo odkup nemovitostí, výstavbu nového bydlení nebo průběžné odstraňování následků hornické činnosti, pokud by byly jejich domy na okraji těžebního prostoru.

Pod karvinskou částí Staré Město chce OKD vytěžit asi 20 miliónů tun koksovatelného uhlí. Pokud by se těžařům podařilo otevřít těžbu i pod Darkovem a Starým Rájem, „dostali“ by ze země dalších zhruba 23 miliónů tun uhlí.

Nejprve ale musí společnost zpracovat žádost E.I.A. o dopadu hornické činnosti na životní prostředí, projednat ji a absolvovat dohodu s vlastníky dotčených nemovitostí. Žádost o povolení těžby bude schvalovat Obvodní báňský úřad.