Zásilka pěti tun mraženého másla původem z Francie byla do Česka doručena 21. září letošního roku. V rámci kontroly v místě určení KVS pro Ústecký kraj zjistila, že se jedná o zboží s prošlým datem spotřeby.

„Takové zboží nesmí být v souladu s nařízeními Evropské unie určeno k výživě lidí, neboť taková potravina není považována za bezpečnou,“ uvedl Duben s tím, že odebrané vzorky navíc prokázaly překročení peroxidového čísla, které je ukazatelem čerstvosti tuků.

Dalším šetřením bylo zjištěno, že máslo bylo zamraženo nikoli francouzským výrobcem, ale další francouzskou firmou, která zásilku nakonec do ČR dovezla. „Celá zásilka byla okamžitě pozastavena a bude buď neškodně odstraněna, tedy zlikvidována v asanačním podniku, nebo vrácena zpět francouzskému dodavateli,“ doplnil Duben.

Předtím špatná kuřata

O případu nevyhovujícího francouzského másla SVS informovala ostatní státy Evropské unie systémem rychlého varování RASFF.

Jde o druhou problematickou zásilku ze země galského kohouta v dohledné době. Za nevyhovující SVS rovněž označila zásilku mražených kuřat s droby. [celá zpráva]