„Sazka bude prodána ve veřejném výběrovém řízení jako celek jednou smlouvou,“ sdělila Tichá. Vítěz výběrového řízení by měl být znám za necelých šest týdnů.

O vítězi výběrového řízení bude rozhodovat výhradně cena. Soutěže se může zúčastnit prakticky kdokoli, kdo splní základní podmínky stanovené insolvenčním zákonem. [celá zpráva]

„Uzavřené kupní smlouvy vstoupí v účinnost v okamžiku, kdy vítěz výběrového řízení získá k převodu majetku souhlas Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, případně kompetentního úřadu Evropské unie v případě, že vítěz výběrového řízení nebude českým subjektem,“ připomněla Tichá.

Vítěz s obří pokutou

Zájemci v první fázi stačí do tří týdnů oficiálně požádat advokátní kancelář HKDW, která bude zajišťovat administrativní část, o poskytnutí základní dokumentace. Nejpozději do pěti týdnů od zahájení výběrového řízení musí zájemci, kteří složili jistinu půl miliardy korun, doručit insolvenčnímu správci závaznou finanční nabídku, včetně potvrzení o složení celé nabízené částky na speciálním vázaném bankovním účtu a také podepsanou kupní smlouvu.

Pokud vítěz souhlas antimonopolního úřadu nezíská, bude muset zaplatit smluvní pokutu 1,5 miliardy korun. Celé výběrové řízení se bude muset opakovat. Pokuta je prý kvůli tomu, že pokud prodej nevyjde napoprvé, cena Sazky kvůli nastupující konkurenci dramaticky klesne. Hodnota Sazky je nyní ohodnocena na 3,58 miliardy korun.