„Ve sledovaném období již bylo dokončeno sedm staveb za 229 miliónů korun,“ připomněla Slámová. Podle generálního ředitele Povodí Moravy Radima Světlíka půjde v tomto období z vlastních zdrojů 104 miliónů korun, z jiných zdrojů pak 42 miliónů korun.

V letošním roce má být dokončeno například hrázování na Třebůvce v Moravičanech, zvýšení kapacity koryta Jihlavy v Třebíči či rekonstrukce hrází na Oslavě v Dlouhé Loučce s celkovými náklady 348 miliónů korun.

Nové podávání návrhů

V rámci druhé etapy programu prevence před povodněmi 2007–2013 mohou nově podávat návrhy na protipovodňová opatření samostatně obce, města nebo kraje.

V letošním roce již ukončili stavbaři například akci protipovodňových opatření na pravém břehu Moravy v Napajedlech a rozestavěna je ochrana města Slavkov u Brna. V příštím roce jsou v plánu přípravy pro zahájení sedmi akcí, například protipovodňová opatření na Rožnovské Bečvě v Rožnově pod Radhoštěm, ve Velkém Meziříčí či v Pohořelicích.

Stát hodlá nasměrovat do všech tuzemských staveb na ochranu před povodněmi v letech 2007 až 2013 přibližně 11,5 miliardy korun.