Podle něj řecká dluhová krize nezpůsobí v eurozóně domino efekt, neboť problémy jiných států, jako například Portugalska, mají jiný charakter. Podle Noyera není restrukturalizace řeckého dluhu řešením, jelikož by došlo k poškození soukromého sektoru. Navíc je situace Řecka mnohem horší v porovnání s Irskem a Portugalskem.

Rok poté, co Řecko dostalo od Evropské unieMezinárodního měnového fondu (MMF) pomoc ve výši 110 miliard eur (asi 2,7 biliónu korun), se jihoevropská země potýká se slabými příjmy, hlubokou recesí a obecně výrazným zhoršením svého finančního sektoru.

Pokud jde o Portugalsko, Noyer nevidí jeho problémy jako tragické a země je může napravit za pomoci tradičních opatření ze strany MMF. Situace v Irsku by se měla podle něj měla v blízké budoucnosti stabilizovat a tamní ekonomika se vrátí ke stabilnímu růstu.