Meziročně lepší výsledek státního rozpočtu je způsoben tím, že na rozdíl od roku 2010 stát letos v březnu nepoukázal zálohu na druhé čtvrtletí na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji. Záloha bude podle MF poukázána v dubnu.

Příjmy rozpočtu ke konci března stouply meziročně o 4,2 miliardy na 253,4 miliardy Kč. Z toho daňové příjmy tvořily 119,6 miliardy Kč. Inkaso spotřebních daní kleslo o necelá čtyři procenta na 31,9 miliardy Kč. Rozpočet přitom počítá s růstem o 4,4 procenta proti roku 2010.

Na dani z přidané hodnoty (DPH) stát ke konci března vybral 39,4 miliardy Kč, meziročně o sedm procent méně. Z daně z příjmu právnických osob rozpočet inkasoval 20,2 miliardy Kč, tedy o téměř devět procent méně než loni.

Celkové výdaje státu klesly

Na daních z příjmu fyzických osob stát získal 24,1 miliardy Kč, tedy mírně méně než před rokem. Na pojistném na sociální zabezpečení stát ke konci března vybral 88,6 miliardy Kč, meziročně o 3,3 miliardy více.

Celkové výdaje státu v meziročním srovnání klesly o 5,6 procenta na 278,6 miliardy Kč. Na sociální dávky stát vynaložil necelých 113 miliard Kč, meziročně o čtyři procenta více. Z toho na důchodech stát vyplatil 91,8 miliardy Kč, což je o 5,6 miliardy více než před rokem.

Na úrocích ze svého dluhu stát ke konci března zaplatil v meziročním srovnání o 0,2 miliardy Kč více, tedy pět miliard Kč.