"Aby zaměstnavatelé měli možnost, tak jak vyplácejí první tři týdny náhrady nemoci, tak aby měli zvýšenou možnost kontroly, ale také postihu za zneužívání nemocenské," řekl televizi ministr Jaromír Drábek.

Loni se zvýšil počet lidí, kterým byla kvůli porušení léčby zkrácena nebo odňata nemocenská. Bylo jich 3468, to je o téměř 23 procent víc než v roce 2009. O 23 procent se ale zároveň zvýšil počet kontrol, zaměstnanci okresních a městských správ jich provedli celkem 185.651.

Při kontrole se musí lidé prokázat občanským průkazem či jiným dokladem a předložit neschopenku. Pokud tak neučiní, může jim kromě odebrání části nebo celé nemocenské hrozit i pokuta do výše 10 000 korun, v případě závažného porušení režimu pracovní neschopnosti až 20.000 korun.

Kromě pracovníků okresních a městských správ sociálního zabezpečení může kontrolu provést také zaměstnavatel, a to v prvních třech týdnech pracovní neschopnosti svého zaměstnance, tedy v době, po kterou mu vyplácí nemocenskou.